Kids&cat ofereix també les seves experiències en forma de visita cultural per a escoles. En català, castellà, anglès o alemany.

Les rutes tenen una durada aproximada de 2,5 hores i van acompanyades d’un dossier d’activitats relacionades amb l’activitat que acaben de fer.

En col·laboració amb el professorat del centre, Kids&Cat s’adapta a les necessitats de cada grup, tant a nivell d’objectius educatius com en referència a l’edat de l’alumnat.

La millor manera d’aprendre un idioma és de manera vivencial. Kids&Cat vol donar un valor afegit a les seves experiències i viatges interactius com a activitat escolar per al reforç i la motivació de l’aprenentatge de un nou idioma a través del joc; en el nostre cas, l’aprenentatge de l’anglès o l’alemany.

Les nostres activitats intenten fomentar la curiositat innata dels nens i motivar la seva participació, responent a tres característiques bàsiques:

Senzillesa : que s’adeqüi a l’edat, a la capacitat i a la preparació dels alumnes.

Activitat : que mantingui l’atenció i el desig de saber-ne més.

Utilitat : que allò que fan sigui pràctic i els serveixi per a altres aprenentatges, com quan   treballen per projectes.

contactar

Els objectius a assolir a partir de les activitats plantejades:

  1. Aprendre de manera autònoma i participativa, buscant respostes a les preguntes que ells mateixos puguin fer-se sobre el tema exposat en la ruta.
  2. Actuar amb responsabilitat i participar amb iniciativa i sentit crític en l’activitat.
  3. Conèixer i valorar el patrimoni artístic i cultural del propi país i el d’altres cultures.
  4. Prendre iniciatives per a comprometre’s en la millora de l’entorn.
  5. Saber llegir el llenguatge de les diferents manifestacions artístiques.
  6. En el cas de l’activitat per a reforç de l’aprenentatge de l’idioma, identificar i interpretar missatges orals i escrits en llengües estrangeres en situacions reals, que li permetin accedir a informacions i expressar-les oralment per tal de resoldre situacions comunicatives quotidianes.